Belvárosi Ferences Templom Cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 9. Telefon: (1) 317-3322 Templomigazgató: P. Tokár János OFM
MINDENNAPOK
MÚLTUNK
ÉLETÜNK
EGYHÁZZENE
• egyházi zene régen és ma
• templomi együttesek
• templomi koncertek in memoriam
• Liszt és a ferencesek
• orgonáink
• orgonistáink
GALÉRIA
• Életképek
IMPRESSZUM
• Közreműködők
Vissza a főoldalraBelvárosi Ferences Templom
Templomigazgató:
P. Kárpáti Kázmér OFM
Cím: 1053 Budapest,
Ferenciek tere 9.
Telefon: (1) 317-3322
Fax: (1) 317-3970
E-mail: pestiferences@ofm.hu
Honlap: pestiferences.ofm.hu

©Belvárosi Ferences Templom
Legutóbbi frissítés: 2015.02.15.

A GYÓNÁS MENETE

Belépünk a gyóntatószékbe: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Letérdelünk, vagy leülünk.

Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Gyónom a mindenható Istennek és neked lelki atyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam... (1 hónapja, 1 éve, 10 éve, hamvazószerdára... stb.)
Bűnök felsorolása. (Lásd a lelki tükröt.)

Végén: Több bűnömre nem emlékszem.(Itt lehet kérdezni is a gyóntatótól.)

Gyóntató tanácsai.

Bánatima elimádkozása: Teljes szívemből szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal az én jó Istenemet megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, és a bűnöket kerülöm. Ámen. (Történhet más szavakkal is, de a bánat, és a javulás szándéka benne kell hogy legyen!)

Gyóntató feloldozása. Amikor ezeket mondja ... FELOLDOZLAK TÉGED AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN: keresztet vetünk.

Gyóntató: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk.

Gyónó: Mert örökké szeret minket.

Gyóntató: Isten megbocsátotta bűneidet menj békével.

Gyónó: Istennek legyen hála.

(Ez a párbeszéd elmaradhat.)

Elköszönés:  Dicsértessék a Jézus Krisztus!